Back to Making Tax Simpler

Làm cho chính sách thuế đơn giản hơn: Quản lý tốt hơn chính sách xã hội

Bạn có nhận các Khoản phúc lợi thuế vì có con phụ thuộc, nhận hoặc trả Trợ cấp nuôi con, hoặc trả nợ một khoản vay sinh viên? Chính phủ đang đề xuất các thay đổi nhằm làm cho các khoản thanh toán này tốt hơn cho bạn. Vui lòng xem xét các đề xuất và cho biết ý kiến của mình trước ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Hãy đọc các đề xuất

Bấm vào đây để thực hiện một bài khảo sát ngắn về các đề xuất của Chính phủ.

Videos

Để bật phụ đề, vui lòng lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn.

Các đề xuất về các khoản phúc lợi thuế vì có con phụ thuộc

 

 


Các đề xuất về Trợ cấp nuôi con

 

 


Chính phủ cũng muốn nhận được phản hồi về các đề xuất để làm cho chính sách thuế đơn giản hơn đối với một số cá nhân.

Tìm hiểu thêm tại individuals.makingtaxsimpler.ird.govt.nz

Scroll To Top