Back to Making Tax Simpler

ចែករំលែកគំនិតរបស់លោកអ្នក

×

Warning message

Submissions for this form are closed.

រដ្ឋាភិបាលចង់កែលម្អវិធីដែលក្រសួងគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រងប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារ ប្រាក់អាហារកិច្ច និងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់សិស្សដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពជាងមុនសម្រាប់លោកអ្នក។  ចម្លើយរបស់លោកអ្នកចំពោះសំណួរខ្លីៗទាំងនេះនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅលើមាគ៌ាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីធ្វើរឿងនេះ។ កុំមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ ឬគ្រាន់តែជ្រើសរើសសំណួរណាដែលលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារ

រដ្ឋាភិបាលចង់ដឹងថាអ្វីមានសារៈសំខាន់ចំពោះលោកអ្នក នៅពេលគិតអំពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភគ្រួសារ។

Scroll To Top