Back to Making Tax Simpler

Làm cho chính sách thuế đơn giản hơn: Quản lý thuế thu nhập cá nhân tốt hơn

Có phải bạn chỉ có thu nhập từ các nguồn trực tiếp như tiền lương, tiền công, tiền lãi và cổ tức do các công ty NZ chi trả? Chính phủ đang đề xuất những thay đổi nhằm làm cho việc quản lý thuế thu nhập cá nhân của bạn dễ dàng hơn. Vui lòng xem xét các đề xuất và cho biết ý kiến của mình trước ngày 28 tháng 7 năm 2017.

Hãy đọc các đề xuất

Hãy cho biết ý kiến của bạn

Bấm vào đây để thực hiện một bài khảo sát ngắn về các đề xuất của Chính phủ.

Scroll To Top